Tokabo

Gården Tokabo blev 1984 Mjöbäcks hembygdsgård.

Den består av fyra byggnader.

s6300062.JPG s6300074.JPG

Ett 1700-talshus,

föregångare till huvudbyggnaden.

Huvudbyggnaden som är från 1860.

   
s6300065.JPG s6300066.JPG

Snickarboden visar utställningen

"Tre generationer träsnidare"

Hönshuset, som används

till utställningslokal är från 1940

 

 Lite historik:

  

Gårdens namn stavades år 1540 Tokaboda och år 1604 Tockeboo.

Under medeltiden var Tokabo ett kyrkohemman som troligtvis ägdes av Varnhems kloster.

Under reformationen blev Tokabo sannolikt ett kronoskattehemman.

När Gustav III år 1783 bildade Vadstena Krigsmannakassa, kom Tokabo att höra dit, vilket i praktiken medförde att hemmanet fungerade som pensionsbostad för avskedade och pensionerade soldater.

I slutet av 1700-talet brukades gården av nämndemannen Jean Persson född 1740 och hans hustru Annica Jönsdotter född 1748. Deras dotter Kerstin Jeansdotter född 1779 gifte sig år 1805 med bildhuggare Johannes Andersson född 1780 och flyttade till hans födelsehem Ölsbo.

Deras son Johannes Johansson född 1821 fick 1845 genom testamente gården av sin moster Anna Jeansdotter och hennes man. År 1845 gifte sig Johannes med Johanna Christina Larsdotter född 1825 i Revesjö. De flyttade samma år till Tokabo.

Sonen Carl Johan fortsatte, om än i mindre skala, med kyrkoinredningar. Han har till exempel gjort dopfunten i Mjöbäcks kyrka.

När Carl Johan år 1914 överlåter gården Tokabo, uppförde han ett nytt bostadshus

och ladugård på en tidigare avstyckning Björkhaga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

.

 

 

 

          

 
stäng